DISANDRO, C. Mousiké Paideia. Iter, n. 1, p. 151-158, 11 maio 2022.